Close

  ଆମ ବିଷୟ ରେ

  Head Quater

  ୩ ଜୁନ୍ ୧୯୭୭ ରେ ଓଡିଶା ରାଜ୍ୟ ବିହନ ସାର୍ଟିଫିକେସନ୍ ଏଜେନ୍ସି (OSSCA) ଗଠନ କରାଯାଇଥିଲା ଏବଂ ଏହା ଅଧୀନରେ ପଞ୍ଜୀକୃତ ହୋଇଥିଲା | ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍ ଏଜେନ୍ସିଗୁଡିକର କାର୍ଯ୍ୟ ସମ୍ପାଦନ କରିବା ପାଇଁ ସୋସାଇଟିସ୍ ରେଜିଷ୍ଟ୍ରେସନ୍ ଆକ୍ଟ, ୧୮୬୦ (ରେଜି। ନମ୍ବର ୧୨୧୭୬/୧୧୧୨ dt ୧୪.୧0.୧୯୭୭) | ବିହନ ଅଧିନିୟମ ୧୯୬୬ ଓଡ଼ିଶା ରାଜ୍ୟ w.e.f. 0୧.0୯.୧୯୭୮ ସର୍ବସାଧାରଣ ଉଚ୍ଚମାନର ମଞ୍ଜିଗୁଡିକ (ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ମାନକ ସହିତ) ରକ୍ଷଣାବେକ୍ଷଣ ଏବଂ ଉପଲବ୍ଧ କରାଇବା ପାଇଁ ଏକ ଆଦେଶ ସହିତ | ଏବଂ ବିଜ୍ଞପ୍ତିପ୍ରାପ୍ତ ପ୍ରକାର ଏବଂ କିସମର ସାମଗ୍ରୀର ପ୍ରଚାର ପ୍ରସାର ଯାହା ପ୍ରମାଣପତ୍ର ମାଧ୍ୟମରେ ଜେନେଟିକ ଶୁଦ୍ଧତା ନିଶ୍ଚିତ କରିବାକୁ ଲାଗିଲା ଏବଂ ବିତରଣ ହେଲା | ରାଜ୍ୟରେ ଜୈବିକ ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍ କରିବା ପାଇଁ OSSCA କୁ ଓଡ଼ିଶା ରାଜ୍ୟ ବିହନ ଏବଂ ଜୈବ ଉତ୍ପାଦ ପ୍ରମାଣନ ସଂସ୍ଥା (OSSOPCA) ଭାବରେ ନାମିତ କରାଯାଇଛି ଯେଉଁଠାରୁ ଏକ ପୃଥକ ଏଜେନ୍ସି | ଖୋଦିତ ହୋଇଛି ଯାହାକୁ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ପାଇଁ ଓଡ଼ିଶା ରାଜ୍ୟ ଜ Organ ବ ସାର୍ଟିଫିକେସନ୍ ଏଜେନ୍ସି (OSOCA) କୁହାଯାଏ | ବର୍ତ୍ତମାନ OSOCA NPOP ଅଧୀନରେ ଯାଞ୍ଚ ଏବଂ ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍ ଭାବରେ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବାକୁ ସ୍ୱୀକୃତିପ୍ରାପ୍ତ | 0୧.0୬.୨0୧୨ ରୁ ଜୈବିକ ଫସଲ ଉତ୍ପାଦନ ପାଇଁ ଶରୀର |

  ରାଜ୍ୟରେ ଜୈବିକ ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍ କରିବା ପାଇଁ OSSCA କୁ ଓଡ଼ିଶା ରାଜ୍ୟ ବିହନ ଏବଂ ଜୈବ ଉତ୍ପାଦ ସାର୍ଟିଫିକେସନ୍ ଏଜେନ୍ସି (OSSOPCA) ଭାବରେ ନାମିତ କରାଯାଇଛି ଯେଉଁଠାରୁ ଏକ ପୃଥକ ଏଜେନ୍ସି | ଖୋଦିତ ହୋଇଛି ଯାହାକୁ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ପାଇଁ ଓଡ଼ିଶା ରାଜ୍ୟ ଜୈବ ସାର୍ଟିଫିକେସନ୍ ଏଜେନ୍ସି (OSOCA) କୁହାଯାଏ | ବର୍ତ୍ତମାନ OSOCA NPOP ଅଧୀନରେ ଯାଞ୍ଚ ଏବଂ ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍ ଭାବରେ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବାକୁ ସ୍ୱୀକୃତିପ୍ରାପ୍ତ | 0୧.0୬.୨0୧୨ ରୁ ଜୈବିକ ଫସଲ ଉତ୍ପାଦନ ପାଇଁ ଶରୀର |

  OSSOPCA ସମର୍ଥନ କରେ

    ପଞ୍ଜୀକରଣ ପ୍ରକ୍ରିୟା

  ବିହନ ପ୍ରକ୍ରିୟାକରଣ କାରଖାନାର ପଞ୍ଜୀକରଣ, ବିହନ ଉତ୍ପାଦନକାରୀ ସଂସ୍ଥା, ବିହନ ଉତ୍ପାଦକ (ଫସଲ) ଏବଂ ବିହନ ପ୍ରକ୍ରିୟାକରଣ ଏବଂ ଉପଲବ୍ଧ ପ୍ରମାଣପତ୍ର ପାଇଁ ସେମାନଙ୍କୁ ନବୀକରଣ |

    ନମୁନା ଏବଂ ପରୀକ୍ଷା

  ବିହନ ପ୍ରକ୍ରିୟାକରଣ କାରଖାନାରେ କରାଯାଇଥିବା ନମୁନା ବିହନ ପରୀକ୍ଷା କେନ୍ଦ୍ର କୁ ପଠା ଯାଇଥାଏ ଏବଂ ପୁନ ରିପୋର୍ଟ ଦେଇଥାଏ |


    ବିହନ ଉତ୍ସ ଯାଞ୍ଚ ଏବଂ ଯାଞ୍ଚ

  ବିହନ ଉତ୍ସ ଏବଂ ଫସଲ ଯାଞ୍ଚର ଯାଞ୍ଚ |

    ପ୍ୟାକିଂ ଏବଂ ଟ୍ୟାଗିଂ

  ବିହନ ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍ ପ୍ରଦାନ ସହିତ, ପ୍ୟାକିଂ ଏବଂ ଟ୍ୟାଗିଂ କରାଯାଇଥାଏ |


    ବିହନ ପ୍ରକ୍ରିୟାକରଣ

  ପରୀକ୍ଷା ସକ୍ଷମ କରିବାକୁ ବିହନ ପ୍ରକ୍ରିୟାକରଣ କାରଖାନାରେ ବିହନ ପ୍ରକ୍ରିୟାକରଣ |

    ଜୈବିକ ଉତ୍ପାଦ ପ୍ରମାଣପତ୍ର

  ବିଭିନ୍ନ ଫସଲ ପାଇଁ ଜୈବ ପ୍ରମାଣପତ୍ର ମଧ୍ୟ ଏଠାରେ କରାଯାଇଥାଏ |

  ଶୁଭେଚ୍ଛା ସହ

  NIC-State Centre

  ଶ୍ରୀ ସାନ୍ତୋଶ କୁମାର ରାୟ

  (ନିର୍ଦ୍ଦେଶକ)

  ମୁଁ ଏହି ସୁଯୋଗ ନେଇ ଆମର କୃଷକ / ବିହନ ଉତ୍ପାଦନକାରୀ, ବିହନ ପ୍ରକ୍ରିୟାକରଣ ଏଜେନ୍ସିଗୁଡ଼ିକୁ ବିହନ ପ୍ରମାଣୀକରଣ ପ୍ରକ୍ରିୟାର ସ୍ୱୟଂଚାଳିତ ପ୍ରତି ସେମାନଙ୍କର ଆଗ୍ରହ ଦେଖାଇଥିବାରୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେଉଛି | ଅତ୍ୟାଧୁନିକ ଟେକ୍ନୋଲୋଜି ସହିତ ସ୍ୱୟଂଚାଳିତ ପ୍ରଣାଳୀର ପରିକଳ୍ପନା, ବିକାଶ ଏବଂ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ କରିବାରେ ଏତେ ଯନ୍ତ୍ରଣା ନେଇଥିବାରୁ ମୁଁ NIC, ଓଡିଶା ଏବଂ ଓଡିଶାର ଦଳକୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେଉଛି | ଡିଜାଇନ୍ ଏବଂ ବିକାଶରେ NIC, ଓଡିଶା ଦଳକୁ ସମର୍ଥନ କରିବାରେ OSSOPCA ଦଳର ପ୍ରୟାସ ପ୍ରଶଂସନୀୟ | ମୁଁ ନିଶ୍ଚିତ ଯେ "OSSOPCA" ନାମକ ଏହି ସ୍ୱୟଂଚାଳିତ ପ୍ରଣାଳୀ ବିହନ ପ୍ରକ୍ରିୟାକରଣ କାରଖାନା / ବିହନ ଉତ୍ପାଦନକାରୀ ସଂସ୍ଥା, ବିହନ ଉତ୍ପାଦନକାରୀ ତଥା ଅଧିକାରୀ OSSOPCA ର ସମସ୍ୟାର ସମାଧାନ ପାଇଁ ବହୁ ଦୂର ଯିବ | ମୁଁ, ସବୁଥର ପରି, ଆମର ମୂଲ୍ୟବାନ ହିତାଧିକାରୀଙ୍କ ନିରନ୍ତର ପୃଷ୍ଠପୋଷକତା, ଆମର କର୍ମଚାରୀଙ୍କ ସହଯୋଗ ଖୋଜୁଛି |

  address

  ଠିକଣା

  ଓଡିଶା ରାଜ୍ୟ ବିହନ ଓ ଜୈବ ଉତ୍ପାଦ ପ୍ରମାଣନ ସଂସ୍ଥା

  ପ୍ଲଟ୍ ନମ୍ବର 326, ବସ୍ ଷ୍ଟାଣ୍ଡ ନିକଟରେ, ବରମୁଣ୍ଡା, ଭୁବନେଶ୍ୱର,
  ଓଡିଶା 751003
  ଇ-ମେଲ୍: directorossca[at]rediffmail[dot]com

  ପଞ୍ଜିକା

  • ରବି
  • ସୋମ
  • ମଙ୍ଗଳ
  • ବୁଧ
  • ଗୁରୁ
  • ଶୁକ୍ର
  • शनिवार

   ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଦିଆଯାଇଥିବା ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଅନୁଯାୟୀ ଏହି ଛୁଟିଦିନଗୁଡ଼ିକ।

   • ରାଜପତ୍ରୀତ ଅବକାଶ
   • ପ୍ରତିବନ୍ଧିତ ଅବକାଶ
   • ସାପ୍ତାହିକ ବନ୍ଦ